Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใบสมัครเข้าประกวด ประเพณีลอยกระทง 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ ทม.ท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม...

Read more

ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงร่...

Read more

ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เท...

Read more

อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ ที่ 14 ก.ค.2562 เทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้...

Read more

รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ...

Read more

รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้
รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้
ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง
ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562-2563
ปชส.แผนการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

น้ำใจชาวจันท์ ช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายยน 62 เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมโครงการรับบริจาค สำหรับสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่นำไ...

Read more

นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้รับเลือกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์วัฒนธรรม ได้มอบโล่และเข็ม ให้กับ นายเฉลิมพล ศักดิ...

Read more

การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม
การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม

Read more

ผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
รายงานผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

Read more

ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562-2563
ปฏิทินรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562-2563
น้ำใจชาวจันท์ ช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน
น้ำใจชาวจันท์ ช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้รับเลือกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมฯ
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้รับเลือกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมฯ
การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม
การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม
ผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling