Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ...

Read more

ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาล ดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค...

Read more

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
วันที่ 23 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้...

Read more

ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
วันที่ 10 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง ติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรื...

Read more

ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ตัดแต่...

Read more

รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่  บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง
ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13

ข่าวสารจากเทศบาล-News

วิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM BALL)
EM Ball ที่ว่านั้น EM มาจากคำว่า Effective Micro-organisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โ...

Read more

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2562
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง คณะผู้บริหา...

Read more

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง (สปสช.)
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมา...

Read more

กรมเจ้าท่าเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ
กรมเจ้าท่าเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ  เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

Read more

ร่วมงานแถลงข่าว “งานวิถีจันท์ วิถีไทย” 2562
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ร่วมงานแถลงข่...

Read more

วิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM BALL)
วิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM BALL)
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2562
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2562
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง (สปสช.)
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง (สปสช.)
กรมเจ้าท่าเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ
กรมเจ้าท่าเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ
ร่วมงานแถลงข่าว “งานวิถีจันท์ วิถีไทย” 2562
ร่วมงานแถลงข่าว “งานวิถีจันท์ วิถีไทย” 2562

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling