Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

0
0
0
s2sdefault

วันอาทิตย์ ที่ 14 ก.ค.2562 เทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย คณะและประชาชนจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น

รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้  

ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาล ดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้าและ จะดำเนินการฉีดพ่นในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง 

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 23 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ ดำเนินการต่อท่อ ส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ณ หมู่บ้านรัตนะ

ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 10 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง ติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เทศบาลเมืองท่าช้าง

ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1

0
0
0
s2sdefault

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ1  

ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13  

สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสร้าง สนามเด็ เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และปัญญาให้กับเด็ก ๆ