Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาล ดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้าและ จะดำเนินการฉีดพ่นในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง 

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 23 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ ดำเนินการต่อท่อ ส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ณ หมู่บ้านรัตนะ

ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 10 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง ติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เทศบาลเมืองท่าช้าง

ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13  

ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1

0
0
0
s2sdefault

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ1  

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสร้าง สนามเด็ เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และปัญญาให้กับเด็ก ๆ

ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง