Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ ทม.ท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้

ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง

0
0
0
s2sdefault

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำขัง

ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง

0
0
0
s2sdefault

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง

อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

0
0
0
s2sdefault

วันอาทิตย์ ที่ 14 ก.ค.2562 เทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย คณะและประชาชนจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น

รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้  

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 23 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงพื้นที่ ดำเนินการต่อท่อ ส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ณ หมู่บ้านรัตนะ

ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาล ดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้าและ จะดำเนินการฉีดพ่นในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง 

ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 10 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง ติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เทศบาลเมืองท่าช้าง