Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม [11 ก.พ.2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100  คน ตอกเสาเข็ม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน) ของสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.รักศักดิ์ชมูล ซอย 12 ก

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.รักศักดิ์ชมูล ซอย 12 ก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 20/4 (e-bidding)

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 20/4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาธารณะ หมู่บ้านรัตน

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วังปลา ซอย 11 ชุมชนย่อยที่ 8 [21 ม.ค. 2562]

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วังปลา ซอย 11 ชุมชนย่อยที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 2, 4, 6

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย 2, 4, 6 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้านรัตน

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตน ระยะที่ 2 ต.ท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling