Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เท...

Read more

อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ ที่ 14 ก.ค.2562 เทศบาลเมืองท่าช้าง นำโดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้...

Read more

รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ...

Read more

ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางเทศบาล ดำเนินการลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค...

Read more

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
วันที่ 23 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้...

Read more

ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง
อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562
รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
รับแจ้งเหตุ เพลิงไหม้
ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่  บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณ ซ.วัดโค้งสนามเป้า บริเวณใกล้เคียง
ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค

ข่าวสารจากเทศบาล-News

การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม
การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม

Read more

ผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
รายงานผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

Read more

ร่วมบันทึกอาศิรวาทถวายพระพร ๑๒ ส.ค. ๖๒ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกอาศิรวาทถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...

Read more

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เทศบาลเ...

Read more

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่10
เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่10 (28 กรกฎาคม 2562)

Read more

การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม
การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสัญญาณโทรคมนาคม
ผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ผลข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ร่วมบันทึกอาศิรวาทถวายพระพร ๑๒ ส.ค. ๖๒ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ร่วมบันทึกอาศิรวาทถวายพระพร ๑๒ ส.ค. ๖๒ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่10
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่10

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling