Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสร้าง สนามเด็ เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการสร้าง สนามเด็กเล่นส...

Read more

ประธานอาเซียน ASEAN 2019 คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า : เยาวชนกับอาเซียน
ประเทศไทยเป็นประธานอาเชียน เพราะเราเชื่อว่า เยาวชนทุกคนสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีในโอกาสที่ไทยเป็นประธา...

Read more

ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยเทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่...

Read more

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง คณะผู้บร...

Read more

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เปิดกิจกรรม ...

Read more

สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
ประธานอาเซียน ASEAN 2019 คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า : เยาวชนกับอาเซียน
ประธานอาเซียน ASEAN 2019 คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า : เยาวชนกับอาเซียน
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามคำร้อง
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย...

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และอดีตเจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง  และสมาชิก...

Read more

ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2562 นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่...

Read more

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลาย
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดกิ...

Read more

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้ นายธว...

Read more

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และอดีตเจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และอดีตเจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านแก้ว
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลาย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลาย
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling